عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قهوه ساز كلد برو Cold berw gater 600 ml

800,000تومان

قهوه ساز كلد برو Cold berw gater 600mlقهوه ساز کلد برو گتر Cold Brew Gater 600 ml  یک قهوه ساز دم سرد است که بهترین قهوه دم سرد را می توان با آن تهیه کرد. قهوه دَمِ سرد ( Cold Brew Coffee ) با قهوه سرد متفاوت است.  در تهیه قهوه دَمِ سرد قهوه از آب سرد و یا آب دمای اتاق در زمانی بین 3 تا 24 ساعت استخراج می‌شود . دانه های قهوه در این روش..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قهوه ساز كلد برو Cold berw gater 600 ml

800,000تومان

قهوه ساز كلد برو Cold berw gater 600mlقهوه ساز کلد برو گتر Cold Brew Gater 600 ml  یک قهوه ساز دم سرد است که بهترین قهوه دم سرد را می توان با آن تهیه کرد. قهوه دَمِ سرد ( Cold Brew Coffee ) با قهوه سرد متفاوت است.  در تهیه قهوه دَمِ سرد قهوه از آب سرد و یا آب دمای اتاق در زمانی بین 3 تا 24 ساعت استخراج می‌شود . دانه های قهوه در این روش..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قهوه ساز كلد برو Cold berw gater 800ml

1,200,000تومان

قهوه ساز كلد برو Cold berw gater 800mlقهوه ساز کلد برو گتر Cold Brew Gater 800 ml  یک قهوه ساز دم سرد است که بهترین قهوه دم سرد را می توان با آن تهیه کرد. قهوه دَمِ سرد ( Cold Brew Coffee ) با قهوه سرد متفاوت است.  در تهیه قهوه دَمِ سرد قهوه از آب سرد و یا آب دمای اتاق در زمانی بین 3 تا 24 ساعت استخراج می‌شود . دانه های قهوه در این روش..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قهوه ساز كلد برو Cold brewگتر Gater

450,000تومان

قهوه ساز کلد برو بدون استندگتر Gater کلد برو بدون استندیاخانگی  400میل  قهوه ساز کلد برو گتر Cold Brew Gater 400 ml  یک قهوه ساز دم سرد است که بهترین قهوه دم سرد را می توان با آن تهیه کرد. قهوه دَمِ سرد ( Cold Brew Coffee ) با قهوه سرد متفاوت است.  در تهیه قهوه دَمِ سرد قهوه از آب سرد و یا آب دمای اتاق در زمانی بین 3 تا 24 ساع..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

قهوه ساز كلد برو گتر Cold berw gater 800ml

1,200,000تومان

قهوه ساز كلد برو گتر Cold berw gater 800mlقهوه ساز کلد برو گتر Cold Brew Gater 800 ml  یک قهوه ساز دم سرد است که بهترین قهوه دم سرد را می توان با آن تهیه کرد. قهوه دَمِ سرد ( Cold Brew Coffee ) با قهوه سرد متفاوت است.  در تهیه قهوه دَمِ سرد قهوه از آب سرد و یا آب دمای اتاق در زمانی بین 3 تا 24 ساعت استخراج می‌شود . دانه های قهوه در این..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)